Skóli án aðgreiningar

 

Þelamerkurskólabörn flaggaÍ 17. grein laga um grunnskóla frá árinu 2008 kemur fram að allir nemendur eigi rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar. Þessu er fylgt eftir í aðalnámskrá grunnskóla með stefnunni um skóla án aðgreiningar þar sem gengið er út frá því að allir fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Stefnan skóli án aðgreiningar gerir ráð fyrir að allir nemendur á grunnskólaaldri hafi rétt til að vinna að námsmarkmiðum sínum sem virkir þátttakendur í námsumhverfi sem heimaskólar skapa nemendum sínum. Jafnframt eiga nemendur að hafa lýðræðislegan rétt til að koma með óskir og hafa áhrif á það hvernig stuðningi við þá er háttað.

Í Þelamerkurskóla vinnur fjölbreyttur og samhentur starfshópur eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar. Starfsfólkið leggur sig fram við að byggja upp námsumhverfi skólans þannig að allir nemendur séu þátttakendur þar sem fjölbreytileiki er eðlilegur og eftirsóknarverður.

Lögð er áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir, taki ábyrgð á námi sínu, nálgist viðfangsefni í gegnum áhugasvið sín og hafi tækifæri til að hafa áhrif á kennsluhætti og námsumhverfi. Nemendur vinna eftir einstaklingsmiðuðum nám- og stundaskrám eftir þörfum en hafa kost á því að takast á við verkefni með jafnöldrum í gegnum fjölbreytta kennsluhætti í öllum fögum grunnskólans.