Byrjendalæsi

 

Haustið 2010 varð Þelamerkurskóli þátttakandi í verkefninu Byrjendalæsi. Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri sér um innleiðingu þess og fræðslu. Það eru umsjónarkennarar nemenda 1.-4 bekkjar og sérkennari skólans sem sækja þá fræðslu.

Markmið Byrjendalæsis er að þróa vinnubrögð í lestrarkennslu í 1. og 2. bekk með það fyrir augum að auka lestrarfærni nemenda. Vinnubrögð taka mið af kenningum um samvirkar aðferðir. Lögð er áhersla á að nemendur læri að lesa út frá merkingarbærum textum þar sem jöfnum höndum verður lögð áhersla á talmál og reynslu barnanna og textavinnu, samband stafs og hljóðs, sundurgreinandi og samtengjandi aðferðir. Jafnframt er lögð áhersla á aukinn orðaforða, lesskilning og ritun. Móðurmálsnám verður heildstætt að því leyti að öll vinna tengd lestri og ritun fellur undir vinnubrögð Byrjendalæsis.