50% starf skólaritara laust til umsóknar

Við Þelamerkurskóla er laus til umsóknar 50% staða skólaritara á skrifstofu skólans. Starfið felur í sér ýmis skrifstofustörf tengd skipulagi skólastarfs og þjónustu við nemendur.

Í Þelamerkurskóla er starfað með markvissum hætti í anda skóla fyrir alla og þannig lögð rík áhersla á að búa öllum nemendum aðstæður til náms við hæfi hvers og eins, nokkuð sem krefst sveigjanleika og skapandi hugsunar hjá öllu starfsfólki. Einkunnarorð skólans eru þroski, menntun og samkennd. Í skólanum er starfað eftir hugmyndafræði Jákvæðs aga og Byrjendalæsis. Skólinn er  heilsueflandi skóli auk þess sem áhersla er lögð á útikennslu, rafræna kennsluhætti og skapandi starf.

Helstu verkefni

  • Móttaka, símsvörun, skráningar, innkaup, skjalavarsla og önnur fjölbreytt skrifstofustörf.

  • Aðkoma að almennri skipulagningu og undirbúningi skólastarfs, í samvinnu við stjórnendur og kennara.

  • Tilfallandi þjónusta við nemendur og foreldra. 

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Góð samskiptafærni er skilyrði.

  • Góð tölvufærni er skilyrði.

  • Reynsla af starfi í skóla er kostur. 

  • Áhugi á umgengni við börn er skilyrði.

  • Lipurð og sveigjanleiki í starfi.

  • Frumkvæði, skipulagsfærni og sjálfstæð vinnubrögð.

  • Íslenskukunnátta er skilyrði.

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2023. Umsóknarfrestur er t.o.m. 15. maí 2023. Ferilskrá og umsókn skal senda á netfang skólastjóra ragnheidurlilja@thelamork.is  Upplýsingar um Þelamerkurskóla er að finna á heimasíðu skólans, https://www.thelamork.is/  Frekari upplýsingar veitir Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir, skólastjóri, ragnheidurlilja@thelamork.is og í síma 460-1770/866-4085.